Շնորհակալություն

ՀԱՃԱԽ ՀՆՉՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

- Ծրագրային սպասարկումը շուրջօրյա՞ է։

Սպասարկումն իրականացվում է 10:00-24։00:

- Ի՞նչ ձևով է իրականացվում տեխնիկական սպասարկումը կամ աջակցությունը։

Ըստ անհրաժեշության սպասարկումը կարող է լինել զանգի, այցելության կամ հեռահար կապի ձևով։

- Ծրագրի հետ կապված խնդիր ունենալու դեպքում ու՞մ կարող ենք դիմել։

Կարող եք զանգահարել 060 445566 համարրով:

- Ի՞նչ է նշանակում քլաուդ(ամպային) և սերվերային։ Որո՞նք են դրանց տարբերություններն ու առավելությունները։

Քլաուդ(ամպային) նշանակում է համակարգ, որն աշխատում է ինտերնետի առկայությամբ, իսկ սերվերայինը՝ առանց ինտերնետի։ Թե՛ քլաուդ, թե՛ սերվերային համակարգերը ֆունկցիոնալ տեսանկյունից չեն տարբերվում․ տարբերությունը միայն կախվածությունն է ինտերնետից։

- Ի՞նչ արժեն թարմացումները։

Թարմացումներն անվճար են:

- Համակարգերը կարո՞ղ ենք գնել։

SmartBeauty, SmartGym, SmartFactory և SmartClinic համակարագերը կարող եք գնել, ինչպես նաև ձեռք բերել բաժանորդագրության հիմքով։ Միայն SmartRest ավտոմատացման համարգն է տրվում բացառապես բաժանորդագրությամբ։

- Օգտատեր ավելացնելու համար կա՞ հավելյալ վճար։

Ոչ, Դուք վճարում եք միայն սպասարկման վճար՝ առանց հավելավճարների։

Դեռ հարցե՞ր ունեք

info@smp.am 060445566
marketing@smp.am 096405092
info@smp.am 060445566

Շնորհակալություն